Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.

Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.

Grohova 110/14
602 00 Brno-Veveří

Informace o instituci Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.

O škole

Poslání Církevní střední zdravotnické školy

Základním cílem a posláním školy je příprava mladých lidí

k plnohodnotné službě trpícímu člověku. Příprava nejenom po stránce odborné, ale hlavně lidské. Protože se utrpení většinou neváže pouze na stránku tělesnou, ale často i na duševní a duchovní, je a bude snahou školy příprava budoucího zdravotnického personálu na všechny oblasti lidského utrpení.

"Vy máte poslání léčit nemocného, ale jestli nenesete k lůžku nemocného lásku, nemyslím, že léky mnoho prospějí. Neste Boha k nemocným, to bude účinnější než jakákoliv jiná léčba." (Páter Pio)

Charakteristika školy

Církevní střední zdravotnická škola věnuje velkou pozornost výchovnému působení, které je směrováno ke křesťanským hodnotám. Vedeme žáky ke vzájemné toleranci a přátelství, smyslu pro povinnost,

k odpovědnosti k sobě samým i bližním. Výhodou je v tomto směru menší velikost školy a její rodinná atmosféra.

Škola leží v centru města Brna. Má k dispozici moderně vybavené odborné učebny, počítačovou učebnu s přístupem na internet, posilovnu aj. V těsné blízkosti školy je možnost ubytování v Církevním domově mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelně s.r.o.

Vyučované obory

Škola nabízí zájemcům o studium dva čtyřleté maturitní obory Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum a od roku 2008/2009 také tříletý učební obor Ošetřovatel.

Kde nás najdete?

Zobrazit